Sự kiện

Trang chủ / Sự kiện / BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CHO DOANH NGHIỆP

BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Khóa tập huấn Bồi dưỡng kỹ năng quản lý và điều hành cho doanh nghiệp được thiết kế nhằm giúp các cá nhân, tổ chức khởi nghiệp cập nhật thêm các thông tin, nâng cao kỹ năng, phương pháp quản lý và điều hành doanh nghiệp. Đây là hoạt động thuộc Chương trình đào tạo kiến thức về xây dựng doanh nghiệp của Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh.

LỢI ÍCH:

Trang bị thêm các kiến thức để nâng cao năng lực, gia tăng lợi thế cạnh tranh, tối ưu nguồn lực và chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được tiếp cận lộ trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo mô hình kinh doanh phù hợp với môi trường biến đổi, đặc biệt, là trong và sau hậu Covid hiện nay.

NHỮNG AI PHÙ HỢP ĐỂ ĐĂNG KÝ THAM GIA

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong và ngoài tỉnh đang tìm kiếm chiến lược phát triển phù hợp, tìm giải pháp để cải thiện tình hình kinh doanh hay tìm phương án giải quyết các vấn đề khó khăn trong kinh doanh của doanh nghiệp.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA KHÓA TẬP HUẤN

  • Chuyên đề 1: Sáng tạo, kinh doanh trong môi trường biến đổi.
  • Chuyên đề 2: Chuyển đổi số trong doanh nghiệp bối cảnh hậu Covid-19.

THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

  • Tổ chức bởi: Vườn ươm Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh.
  • Đơn vị quản lý vận hành: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh.

HỌC PHÍ VÀ SỐ LƯỢNG

  • Chương trình hoàn toàn miễn phí.
  • Chúng tôi không giới hạn số lượng học viên đăng ký tham gia.

THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA

  • Thời gian: Dự kiến ngày 29/3/2022 (Thứ ba).
  • Địa điểm: Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh (Khuôn viên Trường Đại học Trà Vinh, số 126, Nguyễn Thiện Thành, phường 5, thành phố Trà Vinh).
  • Đăng ký tham gia tại: https://bit.ly/3t6Zntc