Giới thiệu

Giới thiệu

Trang chủ / Giới thiệu

Giới thiệu

Vườn ươm Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh được thành lập vào tháng 5 năm 2018 với sự tài trợ của dự án SME Trà Vinh và sự phối hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trường Đại học Trà Vinh.

Mục đích hoạt động của Vườn ươm Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh là tổ chức các hoạt động ươm tạo và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp (DNKN), cũng như các cá nhân có ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

  • CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Vườn ươm Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh là đơn vị hỗ trợ chủ lực cho cộng đồng khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp tại Trà Vinh. Một số chức năng nhiệm vụ cụ thể của Vườn ươm Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh bao gồm:

  1. Chức năng

a) Hỗ trợ khởi nghiệp, góp phần xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, phát triển cộng đồng khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, có sản phẩm, có khả năng cạnh tranh cao;

b) Hỗ trợ, ươm tạo doanh nghiệp có các dự án kinh doanh nhiều tiềm năng, có sản phẩm, dịch vụ thuộc các lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh và phục vụ lợi ích công cộng xã hội;

c) Hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp nhỏ và vừa đi vào hoạt động trên địa bàn tỉnh;

d) Kết nối, xây dựng mạng lưới nguồn lực để kết nối các doanh nghiệp mới khởi nghiệp với mạng lưới nguồn lực của tỉnh, quốc gia, quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm và phát triển bền vững các doanh nghiệp mới;

e) Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và sáng tạo trong cộng đồng sinh viên, trong các trường đại học, cao đẳng, trường nghề, gắn nghiên cứu với thực tiễn.

2. Nhiệm vụ

a) Tổ chức các sự kiện, truyền thông khởi nghiệp, tư vấn và đào tạo về khởi nghiệp;

b) Tìm kiếm và phát triển những ý tưởng kinh doanh khả thi, có tiềm năng phát triển lớn để được Vườn ươm hỗ trợ, ươm tạo và đầu tư;

c) Thực hiện ươm tạo các doanh nghiệp thông qua việc cung cấp, hỗ trợ, tạo mặt bằng sản xuất, kinh doanh và các dịch vụ tư vấn, đào tạo, hỗ trợ kinh doanh có liên quan;

d) Thực hiện các hoạt động hỗ trợ đầu tư vào các dự án được lựa chọn ươm tạo tại Vườn ươm và các dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh và thu hút vốn đầu tư tư nhân, hỗ trợ vay vốn cho dự án ươm tạo;

e) Kết nối, vận động các nguồn lực bên ngoài, trong nước và quốc tế để hỗ trợ, tài trợ các dự án được ươm tạo tại Vườn ươm;

f) Đầu tư cơ sở hạ tầng theo các chính sách của Nhà nước để thực hiện hỗ trợ, ươm tạo doanh nghiệp và phát triển khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh một cách có hiệu quả.

  • THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ TÀI TRỢ:

Đơn vị tài trợ ngân sách cho các hoạt động của Vườn ươm Doanh nghiệp Trà Vinh là Dự án SME Trà Vinh.

Dự án SME Trà Vinh được thực hiện từ nguồn hỗ trợ tài chính của Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada (GAC) tài trợ.

Dự án được thực hiện trong 6 năm (2014-2020) tại tỉnh Trà Vinh với mục tiêu “Đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, lành mạnh để các DNNVV đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần giải quyết công ăn việc làm tại địa phương, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế một cách công bằng cho nam giới và phụ nữ nông thôn, bao gồm cả dân tộc thiểu số ở tỉnh Trà Vinh.”

  • THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ VẬN HÀNH

Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh được vận hành bởi các đơn vị khác nhau theo từng giai đoạn, dưới sự lựa chọn và quản lý bởi Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh.

1. Từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2020: Trường Đại học Trà Vinh
2. Từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2021: Công ty TNHH XLABS
3. Dự kiến sau năm 2021: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệ tỉnh Trà Vinh.
4. Từ ngày 17/11/2022: Trường Đại học Trà Vinh
  • THÔNG TIN LIÊN HỆ

Điện thoại: 02943855246 (306)

Email: vuonuomdoanhnghiep@tvu.edu.vn

Giờ làm việc: 7:30 AM – 5:00 PM, thứ 2 đến thứ 6.

Địa chỉ: Hội trường D5, Trường Đại học Trà Vinh. Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, phường 5, tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.