Liên hệ

Trang chủ / Liên hệ


Vườn ươm Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 126, Đường Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, Tp, Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Tel: 02943.855.246 (306)

Hotline: 02943.855.246 (306)

Email: vuonuomdoanhnghiep@tvu.edu.vn