Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn

Trang chủ / Tài liệu hướng dẫn

Tài liệu hướng dẫn

STT Tên tài liệu Danh mục Mô tả Tải về
1 10/2022/TT-BTTTT Tài liệu hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng Tải về