Thông báo

Trang chủ / Thông báo / THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ CÁC LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ, THÔNG TIN, TƯ VẤN CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ CÁC LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CÔNG NGHỆ, THÔNG TIN, TƯ VẤN CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

Thông báo về việc đăng ký tham dự các lớp đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực và chương trình hỗ trợ công nghệ, thông tin, tư vấn cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Kính gửi: Quý doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 13/CV/HTDN về việc khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2022 (DNNVV) và Công văn số 14/CV/HTDN ngày 06/04/2022 về việc khảo sát nhu cầu hỗ trợ công nghệ, thông tin, tư vấn cho DNNVV của Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam.

Nhằm giúp cho Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam xác định lại nhu cầu đào tạo, nhu cầu hỗ trợ công nghệ, thông tin và tư vấn cho DNNVV trên địa bàn tỉnh Trà Vinh để có kế hoạch tổ chức đào tạo, nâng cao năng lực và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa  trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến Quý doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký nhu cầu theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Về các khóa đào tạo

– Quản trị kinh doanh cho đối tượng là người lao động, quản lý các bộ phận chuyên môn, người quản lý điều hành của DNNVV;

– Quản trị kinh doanh chuyên sâu cho đối tượng là người quản lý các bộ phận chuyên môn, quản lý điều hành của DNNVV;

– Khoá học trực tiếp tại doanh nghiệp sản xuất, chế biến cho các đối tượng là người lao động, quản lý các bộ phận chuyên môn, người quản lý điều hành DNNVV.

Thông tin chi tiết Quý doanh nghiệp tham khảo Công văn số 13/CV/HTDN ngày 06/4/2022 của Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam (Đính kèm Công văn số 13/CV/HTDN ngày 06/4/2022; Phiếu đăng ký, Phụ lục 1 và các thông tin kèm theo).

2. Về các chương trình hỗ trợ

Hỗ trợ công nghệ; Hỗ trợ tư vấn; Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị (hỗ trợ nâng cao năng lực liên kết sản xuất và kinh doanh; hỗ trợ thông tin, phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường; hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đo lường, chất lượng; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng); Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

Thông tin chi tiết Quý doanh nghiệp tham khảo Công văn số 14/CV/HTDN ngày 06/4/2022 của Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam (Đính kèm Công văn số 14/CV/HTDN ngày 06/4/2022; Phiếu đăng ký và các thông tin kèm theo).

Quý doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tham gia các lớp đào tạo; chương trình hỗ trợ và gửi phiếu đăng ký về Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam (Địa chỉ: số 289 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu,Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Điện thoại: 028.39304634 (gặp Bà Phan Thị Thu Hường).

Đính kèm:

  1. Công văn số 13/CV/HTDN ngày 06/4/2022; Phiếu đăng ký, Phụ lục 1 và các thông tin kèm theo
  2. Công văn số 14/CV/HTDN ngày 06/4/2022; Phiếu đăng ký và các thông tin kèm theo

Nguồn: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp